Business English – słownictwo na spotkaniu

business-english-spotkanie

 

Business English – słownictwo na spotkaniu

Business English jest formą języka angielskiego zazwyczaj wykorzystywaną w biznesie, handlu międzynarodowym, finansach, w korporacjach i biurach na całym świecie. Może Ci się przydać, jeśli pracujesz w firmie prowadzącej międzynarodową działalność i współpracującą z klientami zagranicznymi. Może być stosowany w negocjacjach, na spotkaniach, w prezentacjach czy raportach handlowych itp. Business English skupia się głównie na specyficznym słownictwie i wyrażeniach.

Spotkania są najczęstszym elementem biznesu i jeśli chcesz coś osiągnąć w świecie biznesu musisz wiedzieć jak komunikować się z pracownikami i partnerami biznesowymi. Dlatego przygotowaliśmy listę popularnego słownictwa i wyrażeń używanych podczas spotkań.

 

Szkoły prowadzące kursy angielskiego z zakresu executive business.

Szkoły uczące angielskiego do celów zawodowych.

 

Słownictwo używane na spotkaniach:

Absent – nieobecny

Absentee – ktoś kto jest nieobecny

To address – zająć się czymś

To adjourn – zakończyć spotkanie

Agenda – program spotkania

AGM – coroczne walne zgromadzenie

To allocate – przydzielić (np. komuś zadanie)

Alternative – alternatywny/alternatywa

AOB – any other business (zazwyczaj ostatnia pozycja w programie spotkania, podczas której mówi się o rzeczach, które nie zostały umieszczone w programie)

Attendee – uczestnik

Board of directors – rada dyrektorów

Boardroom – sala konferencyjna

Brainstorming – burza mózgów

To cancel – odwołać (np. spotkanie)

Chair/chairperson – przewodniczący (np. spotkaniu)

Closing remarks – uwagi końcowe

To collaborate – współpracować

To commence – rozpocząć

Conference call – połączenie konferencyjne

Deadline – ostateczny termin

To implement – wprowadzić w życie

Item (item on the agenda) – punkt w programie spotkania

Mandatory – obowiązkowy

Minutes – protokół spotkania

Motion – wniosek

Objective – cel

Participant – uczestnik

Show of hands – głosowanie poprzez podniesienie rąk

Stand in for – reprezentować kogoś nieobecnego

Unanimous – jednogłośny

 

 

Sprawdź inne zasoby z zakresu business English:  Business English – podstawowe słownictwo i wyrażenia,  Business English – negocjacje, Business English – porady i słownictwo do CV, idiomy związane z biznesem.

 

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu na CourseFinders.com

Dołącz do naszej grupy nauki języka angielskiego na Facebooku.

 

 

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you