Warunki Uzytkowania strony Internetowej

Kwestie prawne

WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ


Proszę dokładnie przeczytać warunki użytkowania zanim zaczniecie Państwo korzystać z tej strony internetowej. Korzystając z naszej strony akceptują Państwo niniejsze warunki użytkowania i zgadzają się ich przestrzegać. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi warunkami użytkowania, proszę powstrzymać się od korzystania z naszej strony.


POLEGANIE NA ZAMIESZCZONYCH INFORMACJACH I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Materiały zawarte na naszej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych nie są deklarowane jako i nie stanowią prawnej lub innej profesjonalnej porady i nie mogą być jako takie traktowane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wyniknąć z dostępu do infromacji lub polegania na informacjach zawartych na tej stronie oraz w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie wyzbywamy się odpowiedzialności za straty lub szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej strony.

INFORMACJE O NAS

Coursefinders.com jest stroną zarządzaną przez ICF AG. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Niemczech pod numerem rejestracyjnym HRB 9273. Nasza statutowa siedziba to Internet Course Finder AG, Am Hofgarten 9, 53113 Bonn, Niemcy. Nasz numer VAT to DE 213769646. Nasz NIP to 205/5725/0733

DOSTĘP DO NASZEJ STRONY

Dostęp do naszej strony jest dozwolony na zasadzie tymczasowej i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą świadczymy na naszej stronie bez powiadomienia (patrz poniżej). Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu nasza strona będzie niedostępna w jakimkolwiek czasie przez dowolny okres.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej na naszej stronie internetowej oraz w publikowanym na niej material. Dzieła te są chronione prawem autorskim i umowami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Można wydrukować jedną kopię i można pobierać fragmenty z każdej strony naszej witryny dla użytku własnego oraz można zwrócić uwagę innych osób w organizacji na materiały opublikowane na naszej stronie.

Nie można modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii, jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie należy używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani jakichkolwiek grafik niezależnie od jakiegokolwiek towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (wraz z wszelkimi zidentyfikowanymi współpracownikami) jako autorów materiału na naszej stronie musi być zawsze potwierdzony.

Nie wolno używać jakichkolwiek części materiałów na naszej stronie w celach komercyjnych bez uzyskania zgodny, aby to zrobić od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukują, skopiują lub pobiorą Państwo dowolną część naszej strony z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Państwa prawo do korzystania z naszej witryny przestanie obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym i muszą Państwo, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które Państwo zrobili.

NASZA STRONA ZMIENIA SIĘ REGULARNIE

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę i możemy w dowolnym momencie zmieniać jej treść. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy zawiesić dostęp do naszej strony, lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na naszej stronie mogą być nieaktualne w danej chwili, a my nie mamy obowiązku aktualizacji takiego materiału.

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Materiał wyświetlany na naszej stronie nie posiada żadnej gwarancji co do jego dokładności. W zakresie dozwolonym przez prawo, my, i osoby trzecie z nami połączone, niniejszym wyraźnie wykluczamy:

Wszelkie warunki, gwarancje i inne warunki, które mogą być domniemane w ustawie, prawie wspólnym lub w prawie opratym na zasadzie słuszności.

Wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez każdego użytkownika, w związku z naszą stroną lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub wynikami korzystania z naszej strony, wszelkich stron z nią związanych oraz wszelkich materiałów na niej zamieszczonych, włączając lecz nie ograniczając się do jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

– Utratę dochodów lub przychodów;

– Straty w działalności;

– Utratę zysków lub umów;

– Utratę przewidzianych oszczędności;

– Utratę danych;

– Utratę wartości firmy;

– Utratę czasu na zarządzanie lub prace biurowe; oraz

– jakiekolwiek inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, jednak powstałe lub spowodowane czynami niedozwolonymi (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy, lub w inny sposób nawet jeśli było to przewidywalne, pod warunkiem, że nie wyklucza to roszczeń o utratę lub uszkodzenie dóbr materialnych lub wszelkich innych roszczeń do bezpośredniej straty finansowej, które nie zostały wykluczone przez jedną z kategorii określonych powyżej.

Nie wpływa to na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do zasadniczej kwestii, ani jakiegokolwiek innego zobowiązania, które nie może być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa.

INFORMACJE O PAŃSTWIE I PAŃSTWA WIZYTACH NA NASZEJ STRONIE

Przetwarzamy informacje o Państwie zgodnie z naszą polityką prywatności Polityka prywatności. Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na takie przetwarzanie i gwarantują, że wszystkie dane przez Państwa przedstawione są prawdziwe.

WIRUSY, HAKERSTWO I INNE PRZESTĘPSTWA

Nie wolno nadużywać naszej strony poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innego materiału, który jest złośliwy lub technologicznie szkodliwy. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym nasza strona jest przechowywana lub dowolnego serwera, komputera oraz bazy danych podłączonych do naszej strony. Nie wolno atakować naszej strony poprzez Denial-of-service attack lub usługi Distributed Denial-attack.

Poprzez złamanie tego przepisu, popełnienia się przestępstwo karne. W takim przypadku będziemy zgłaszać takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez ujawnienie Państwa tożsamości. W przypadku takiego naruszenia Państwa prawo do korzystania z naszej strony zostaje zawieszone ze skutkiem natychmiastowym.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Distributed Denial-of-service attack, wirusy lub inne materiały technologicznie szkodliwe, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały, z powodu korzystania z naszej strony lub pobierania wszelkich materiałów zamieszczonych na niej, lub na każdej stronie z nią powiązanej.

LINKI NA NASZEJ STRONIE

Nasza strona zawiera linki do innych witryn i zasobów dostarczanych przez osoby trzecie, linki te są udostępnione tylko dla Państwa informacji. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów oraz nie ponosimy odpowiedzialności za nie lub za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich. Podczas uzyskiwania dostępu do innej witryny za pośrednictwem naszej strony radzimy sprawdzić warunki użytkowania i politykę prywatności, aby zapewnić zgodność i ustalić, jak mogą być wykorzystywane Państwa dane.

ZMIANY

Możemy zmienić te warunki korzystania w dowolnym momencie, poprzez zmianę tej strony. Oczekuje się, by od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zwrócić uwagę na wszelkie zmiany, jakich dokonaliśmy, jako że są one wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w niniejszych warunkach użytkowania mogą być również zastąpione przepisami lub ogłoszeniami zamieszczonymi w innym miejscu na naszej stronie.

PAŃSTWA WĄTPLIWOŚCI

Jeśli macie Państwo jakieś obawy dotyczące materiału, który pojawia się na naszej stronie prosimy skontaktuj się z nami.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

This post is also available in: angielski francuski niemiecki włoski hiszpański portugalski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *