Angielskie słowa, które są często mylone

confusingwordsupset-534103_640

 

Angielskie słowa, które są często mylone

 

Jest wiele słów w języku angielskim, które są regularnie mylone, nie tylko przez obcokrajowców, ale również przez native speakerów. Może to być spowodowane tym, że niektóre słowa wyglądają lub brzmią bardzo podobnie. Niestety ich znaczenia są często bardzo różne.

Sprawdź naszą listę popularnych słów w języku angielskim, które są często mylone i nigdy więcej nie popełniaj tych błędów!

 

ACCEPT/EXCEPT

Accept – zaakceptować, przyjąć

Przykład: Jane accepted my invitation to go to the cinema.

Except – z wyjątkiem, oprócz

Przykład: She doesn’t have any friends except for Mary.

 

AFFECT/EFFECT

Affect – oddziaływać, wpłynąć

Przykład: The death of John’s sister has affected his relationship with his parents.

Effect – wynik, efekt

Przykład: Detention had no effect on his behavior.

 

BORROW/LEND

Borrow – pożyczyć coś od kogoś

Przykład: I borrowed this book from Jane, she said it was really good.

Lend – pożyczyć coś komuś

Przykład: Jane lent me this book, after recommending it.

 

COARSE/COURSE

Coarse – szorstki, gruboziarnisty

Przykład: The sand on the beach was coarse.

Course – danie, kurs, kierunek/droga

Przykład: I want to take an intensive course in English.

 

COMPLIMENT/COMPLEMENT

Compliment – komplement

Przykład: When I wore this outfit I received a lot of compliments.

Complement – dopełnienie, uzupełnienie

Przykład: This hat will really complement your look.

 

DESERT/DESSERT

Desert – pustynia

Przykład: The desert was a famous filming location for the director’s new production.

Dessert – deser

Przykład: I feel full, but I’ll find some room for dessert.

 

ENSURE/INSURE

Ensure – zapewnić

Przykład: I had to check the iron to ensure it was turned off before I leave the apartment.

Insure – ubezpieczać

Przykład: My parents insured their luggage because they were traveling with a lot of precious items.

 

FOREWORD/FORWARD

Foreword – przedmowa, przedsłowie

Przykład: When I wrote my first book I mentioned my husband in the foreword.

Forward – naprzód, przekierować do kogoś

Przykład: When he’s on vacation, Michael forwards all his emails to his secretary.

 

IT’S/ITS

It’s – jest skróceniem zwrotu ‘it is’ czyli ‘to jest’

Przykład: It’s (It is) about time to go to bed.

Its – to zaimek dzierżawczy, należące do

Przykład: The baby smiled and its smile lit up the room.

 

QUIET/QUITE

Quiet – cicho, bezgłośnie

Przykład: When she returned very late from the party she tried to get quietly to her room.

Quite – raczej, całkiem, faktycznie

Przykład: She’s quite smart for her age.

 

SIGHT/SITE

Sight – wzrok, widzenie

Przykład: My grandma lost her sight completely at the age of 84.

Site – teren, lokalizacja

Przykład: The constructing team started working on a new building site.

 

THEIR/THEY’RE

Their – ich, należące do nich

Przykład: Their luggage got lost at the airport, but it was returned to them after a week.

They’re – oznacza ‘they are’ czyli ‘oni są’

Przykład: They’re going to the airport to pick up their daughter.

 

THEN/THAN

Then – następnie, potem, wtedy

Przykład: First he arranged a date with Tina, but later he cancelled.

Than – niż, od

Przykład: My brother is much taller than me.

 

TO/TWO/TOO

To – do, ku, na

Przykład: John climbed to the top of the mountain.

Two – dwa

Przykład: I have two sisters, one is called Joanne and the other one Mary.

Too – też, także, na dodatek, zbyt

Przykład: Betty work too much, she doesn’t have time for anything else.

 

YOUR/YOU’RE

Your – twój

Przykład: I really like your car.

You’re – oznacza ‘you are’ czyli ‘ty jesteś’

Przykład: I heard you’re going to the cinema with Greg.

 

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu na CourseFinders.com

Dołącz do naszej grupy nauki języka angielskiego na Facebooku.

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you