Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, z ‘take’

phrasal verbs take family-775059_640

 

Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, z ‘take’

 

Czasowniki frazowe są to zwroty idiomatyczne składające się z czasownika i przyimka lub przysłówka lub kombinacji tych dwóch. Poniżej możesz zapoznać się z najczęstszymi czasownikami frazowymi z “take” (brać) i przeczytać kilka przykładów.

 

Take after

Znaczenie: przypominać, być podobnym do rodzica lub członka rodziny.

Przykład: You take after you mother when it comes to appearance and your father when it comes to character.

 

Take something back

Znaczenie: zwrócić coś do sklepu

Przykład: I have to take back the shoes I bought for Molly, they turned out to be too small for her.

 

Take something down

Znaczenie: demontować coś lub zapisać coś na kartce

Przykład: My son built a Lego tower, but he had to take it down, because it was taking up the whole room.

I was involved in a hit and run, but I managed to take down the runaway’s plate number.

 

Take off

Znaczenie: start samolotu lub gdy coś odnosi sukces

Przykład: What time does our plane take off? I don’t want to miss it!

My business took off really fast. I wasn’t expecting this.

 

Take somebody in

Znaczenie: przyjąć kogoś na noc, dać komuś schronienie

Przykład: My friend had a fight with his girlfriend so I took him in for the night.

 

Take somebody out

Znaczenie: Zaprosić kogoś do restauracji albo do kina lub na inną rozrykę i za nich zapłacić

Przykład: My boyfriend always takes me out to our favorite restaurant for my birthday.

 

Take something on

Znaczenie: przyjąć jakieś zadanie do wykonania lub odpowiedzialność

Przykład: Helen’s boss asked her to take on a new project even though she is really busy.

 

Take something out on somebody

Znaczenie: wyładowywać na kimś swoją frustrację

Przykład: Don’t take out you fight with Jenny on me, I wasn’t even there!

 

Take something up

Znaczenie: zacząć robić coś regularnie, podjąć nowe hobby

Przykład: Jessica has taken up yoga recently, she was looking for something to help her get rid of back pain.

 

Take something up with somebody

Znaczenie: omówić z kimś jakąś kwestię lub złożyć u kogoś skargę

Przykład: I’m sorry that you feel this way Sir, but I am only following protocol. If you like you can take this up with my manager.

 

Wracajcie na CourseFinders.com aby poznać więcej czasowników frazowych.

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu na CourseFinders.com

Dołącz do naszej grupy nauki języka angielskiego na Facebooku.

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you