Make the most of language clas

book-791884_1280

 

W pełni wykorzystaj zajęcia językowe

 

W pełni wykorzystaj zajęcia językowe i  efektywnie wykorzystuj czas na nich spędzony. Oto kilka rzeczy na których warto się skupić.

 

Uważaj

Bądź skupiony na lekcji. Aktywnie słuchaj nauczyciela i uczestnicz w zajęciach. Nie bądź rozproszony przez innych ludzi telefon.

 

Zadawaj pytania

Zadawaj stosowne pytania podczas lekcji. Zawsze, gdy nie jesteś czegoś pewien zapytaj nauczyciela. Jest to Twoja szansa, aby wszystko było dla Ciebie jasne i aby wszystko zrozumieć.

 

Rób notatki

Prowadź zeszyt i rób notatki podczas lekcji. Możesz używać je później do powtarzania. Możesz przejrzeć to co zapisałeś na lekcji miesiąc później i przypomnieć sobie istotne rzeczy z zajęć.

 

Odrabiaj pracę domową

Odrabianie prac domowych jest kluczowe. Możesz sprawdzić, czy zrozumiałeś wszystko, czego uczono na zajęciach, a jeśli nie, to możesz zapytać nauczyciela w czasie następnej lekcji. Jest to również powtórka tego, co robiłeś na zajęciachi pomoże Ci zapamiętać nowe rzeczy.

 

Bądź przygotowany do lekcji

Bądź przygotowany na lekcję. Weź ze sobą przybory i niezbędne rzeczy – zwłaszcza zeszyt i książki. Odrabiaj pracę domową i powtórz sobie ostatni temat. Jeśli wiesz, co będzie tematem następnej lekcji zbierz o tym informacje, a będzie to łatwiejsze do zrozumienia.

 

Powtarzaj

Powtarzanie jest równie ważne, co praca domowa. Będziesz robił szybsze postępy w nauce języka jeśli będziesz powtarzał przerobiony materiał. Możesz zrobić sobie fiszki ze słownictwem, przejrzeć materiał w książkach, przeczytać swoje notatki.

 

Słuchaj wymowy

Słuchaj wymowy nauczyciela, dzięki temu będziesz mógł poprawić swoją własną. Na zajęciach będziesz miał okazję rozmawiać, nie rezygnuj z tego i zachęcaj do bycia korygowanym, zadawaj pytania dotyczące wymowy.

This post is also available in: angielski

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you