Wszystko co musisz wiedzieć o TestDaF

prepare-for-TestDaF

 

Wszystko co musisz wiedzieć o TestDaF

 

Co to jest TestDaF?

TestDaF (Test Deutsch als Fremde Sprache) jest to egzamin z języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym, który jest zorientowany na studentów. Obejmuje on poziomy B2-C1 określone przez CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Zaliczenie tego egzaminu umożliwia przyjęcie na uniwersytet w Niemczech i jest uznawany na terenie całego kraju. Więc jeśli chcesz studiować w Niemczech i dostać się na uniwersytet to podejdź do TestDaF.

Obecnie jest prawie 400 centrów egzaminacyjnych w 80 krajach. Aby zarejestrować się na egzamin udaj się do najbliższego centrum egzaminacyjnego, należy to zrobić pisemnie, wypełniając formularz. Egzamin jest płatny, ceny zależne są od kraju i placówki. Egzaminy mają stałe wyznaczone daty.

Umiejętności, które są weryfikowane na egzaminie:

  • Znajdywanie ważnych informacji w różnego rodzajach krótkich tekstów.
  • Rozumienie zarówno szczegółów jak i całych tekstów o charakterze naukowym i publicystycznym.
  • Zdobywanie konkretnych informacji w typowych sytuacjach.
  • Śledzenie dialogów  czy wywiadów.
  • Rozumienie prezentacji o tematyce naukowej.
  • Pisanie uporządkowanych i zrozumiałych tekstów z przedstawionymi argumentami.
  • Sporządzanie opisów, zestawień i porównań.
  • Uczestniczenie w dyskusji, przyjmowanie uzasadnionej opinii, rozważanie alternatywnych rozwiązań i tworzenie hipotez.

 

Format egzaminu TestDaF

TestDaF składa się z czterech części – czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej. Czytanie i pisanie trwa 60 minut, jest około 40 minut na słuchanie i mówienia, co jest wspomagane komputerowo zajmuje około 35 minut. Można uzyskać trzy wyniki testu – 3, 4 lub 5, które wskazują poziom znajmości języka niemieckiego w odniesieniu do każdej z części testu. Poziomy 4 i 5 gwarantują znajomość języka niemieckiego pozwalającą na studiowanie na uniwersytecie, przyjęcie jest również możliwe, gdy uzyska się wynik 3.

Czytanie ze zrozumieniem składa się z krótkich tekstów związanych z typowym życiem studenckim, które należy przypisać do odpowiednich stwierdzeń, oraz dwóch dłuższych tekstów do których są  pytania wielokrotnego wyboru (3 opcje).

W części słuchanie ze zrozumieniem są cztery fragmenty audio – dialog, wywiad lub dyskusja i prezentacja. Dialog wymaga robienia notatek i odpowiedzenia na pytania w formie pisemnej. Do wywiadu lub dyskusji trzeba będzie odpowiedzieć na pytania prawda czy fałsz. Prezentacja wymaga, udzielenia krótkich pisemnych odpowiedzi.

W części pisemnej wymagane jest napisanie tekstu na podstawie wymienionych punktów oraz informacji przedstawionych na diagramach i w tabelkach oraz stosowne ustrukturyzowanie tekstu. Będziesz poproszony o zajęcie stanowiska w sprawie pewnego tematu i uzasadnić je.

W wypowiedzi ustnej będziesz miał siedem zadań związanych z sytuacjami uniwersyteckimi, będziesz  musiał uzyskać informacje, opisać grafikę i podsumować ich treść, wyrazić swoją opinię i uzasadnić ją, a także rozważyć alternatywne rozwiązania i wysnuć hipotezę.

 

Materiały, zasoby i wskazówki, aby przygotować się na TestDaF

Te materiały zawierają ćwiczenia, przykładowe testy, polecane książki, wideo YouTube,porady i inne zasoby pomagające przygotować się do TestDaF.

https://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/kurse_mittlestufe.do?do=TestDaFtraining

https://www.deutsch-uni.com/gast/duo/info/duo-kurse.do?do=testDaFonDaF

https://polyglotaholic.blogspot.com/2013/05/advice-on-testdaf.html

https://www.welcometogermerica.com/2015/02/free-testdaf-resources-online.html

https://www.testdaf.de/zielgruppen/fuer-teilnehmende/vorbereitung/trainingsmaterialien/

https://deutschtraining.org/course/testdaf-vorbereitung-online/

https://blog.mygermanexpert.com/2013/02/TestDaf-tips.html

https://www.welcometogermerica.com/2014/04/tips-for-testdaf.html

https://www.study-in.de/en/service/faqs-about-the-testdaf_34041.php

https://www.youtube.com/watch?v=9U8XG2a9M8A

https://www.youtube.com/watch?v=69W-hm-vedU

https://www.testdaf.de/fileadmin/Redakteur/PDF/Sprachen/informationen_pl.pdf

 

Jeśli chciałbyś przygotować się do TestDaF uczęszczając na kurs sprawdź te szkoły języka niemieckiego  i przeczytaj recenzje osób takich jak Ty by dokonać pewnej decyzji .

 

Broszura TestDaF

 

Źródło: Goethe.de and testdaf.de

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu na CourseFinders.com

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you