Egzamin DELE

spain-379535_640

 

DELE

 

Co to jest DELE?

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera – certyfikat z języka hiszpańskiego jako języka obcego) jest jedynym oficjalnym międzynarodowym egzaminem z języka hiszpańskiego sygnowanym  przez hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu. Egzamin jest organizowany przez Instytut Cervantesa, a tworzony przez Universidad de Salamanca. Jest sześć poziomów egzaminów DELE – A1, A2, B1, B2, C1 i C2 – ten ostatni świadczy o najwyższym poziomie znajomości języka hiszpańskiego. Ten egzamin wymaga rejestracji w odpowiednim centrum egzaminacyjnym, opłata waha się między 100 a 210 EURO w zależności od wybranego poziomu i kraju, w którym chcesz przystąpić do egzaminu.

 

Dla kogo jest DELE?

 Egzamin DELE jest dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i kompetencje z języka hiszpańskiego i chcą uzyskać certyfikat. Zaliczenie egzaminu DELE na różnych poziomach poświadczyć zdobycie różnych umiejętności w języku hiszpańskim. Diplomas de Español como Lengua Extranjera jesy certyfikatem międzynarodowo uznawanym wśród prywatnych i publicznych instytucji edukacyjnych, biznesowych i innych. Tak więc możesz użyć certyfikatu DELE, aby dostać się na uczelnię, jak również używać go w ubieganiu się o pracę.

 

Poziomy DELE

 

DELE A1

Zdanie egzaminu na tym poziomie potwierdza, że uczniowie są w stanie posługiwać się podstawowym językiem w codziennych sytuacjach. Jest skierowany do osób na początku przygody z językiem hiszpańskim. Egzamin składa się z dwóch grup testów – sprawdzające umiejętności czytania i pisania oraz sprawdzające umiejętności mówienia. Pierwsza z nich składa się z dwóch części: czytanie ze zrozumieniem (45 min) i wypowiedzi pisemnej (25 min). Druga grupa ma również dwie części: rozumienie ze słuchu (20 min) i wypowiedź ustna (15 min). Maksymalny wynik egzaminu wynosi 100 punktów, trzeba uzyskać co najmniej 30 punktów z każdej grupy testów aby zaliczyć egzamin. Ocena końcowa to ‘zdany’ albo ‘niezdany’.

 

DELE A2

Zdanie egzaminu na tym poziomie potwierdza, że uczniowie są w stanie zrozumieć i używać wyrażeń i słownictwa związanego z tematyką, która jest im znana, o której mają wiedzę i którą znają. Ten poziom wymaga bardziej zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego. Egzamin składa się z dwóch grup testów – sprawdzające umiejętności czytania i pisania oraz sprawdzające umiejętności mówienia. Pierwsza z nich składa się z dwóch części: czytanie ze zrozumieniem (60 min) i wypowiedzi pisemnej (50 min). Druga grupa ma również dwie części: rozumienie ze słuchu (35 min) i wypowiedź ustną (15 min). Maksymalny wynik egzaminu wynosi 100 punktów, trzeba uzyskać co najmniej 30 punktów z każdej grupy testów aby zaliczyć egzamin. Ocena końcowa to ‘zdany’ albo ‘niezdany’.

 

DELE B1

Zdanie egzaminu na tym poziomie potwierdza, że uczniowie są w stanie zrozumieć istotę nieskomplikowanych tekstów dotyczących ogólnej tematyki,potrafią pisać proste teksty na te tematy oraz mogą opisywać wydarzenia, doświadczenia i opinie oraz uzasadniać lub wyjaśniać je. Egzamin składa się z dwóch grup testów. Pierwsza z nich składa się z dwóch części: czytanie ze zrozumieniem (70 min) i wypowiedzi pisemnej (60 min). Druga grupa ma również dwie części: rozumienie ze słuchu (40 min) i wypowiedź ustną (15 min + 15 min na przygotowanie). Maksymalny wynik egzaminu wynosi 100 punktów, trzeba uzyskać co najmniej 30 punktów z każdej grupy testów aby zaliczyć egzamin. Ocena końcowa to ‘zdany’ albo ‘niezdany’.

 

DELE B2

Zdanie egzaminu na tym poziomie potwierdza, że uczniowie są w stanie zrozumieć i napisać szczegółowe teksty o różnej tematyce i w naturalny sposób rozmawiają z native speakerami. Egzamin składa się z dwóch grup testów. Pierwsza z nich obejmuje: czytanie ze zrozumieniem (70 min) i wypowiedź pisemną (80 min). Druga grupa obejmuje: rozumienie ze słuchu (40 min) i wypowiedź ustną (20 min + 20 min na przygotowanie). Maksymalny wynik egzaminu wynosi 100 punktów, trzeba uzyskać co najmniej 30 punktów dla każdej grupy testów aby zaliczyć egzamin. Ocena końcowa to ‘zdany’ albo ‘niezdany’.

 

DELE C1

Zdanie egzaminu na tym poziomie świadczy o bardziej niż zaawansowanej znajomości języka hiszpańskiego. Uczniowie, którzy zaliczą ten egzamin są w stanie komunikować się w języku hiszpańskim płynnie i spontanicznie i są w stanie skutecznie używać tego języka w celach edukacyjnych, zawodowych i społecznych. DELE C1 ma inną strukturę egzaminu, są cztery testy podzielone na dwie grupy (grupa 1: Test 1 i 3; grupa 2: Test 2 i 4) – Test 1: czytanie ze zrozumieniem oraz użycie języka (90 min) Test 2: słuchanie ze zrozumieniem i użycie języka (50 min), test 3: sprawności zintegrowane: Rozumienie ze słuchu i wypowiedź pisemna (80 min) i Test 4: sprawności zintegrowane: Czytanie ze zrozumieniem i wypowiedź ustna  (20 min + 20 min na przygotowanie). Maksymalny wynik egzaminu wynosi 100 punktów, trzeba uzyskać co najmniej 30 punktów dla każdej grupy testów aby zdać. Ocena końcowa to ‘zdany’ albo ‘niezdany’.

DELE C2

Zdanie egzaminu DELE C2 potwierdza najwyższą znajmość języka hiszpańskiego i na najbardziej zaawansowanym poziomie. Uczniowie, które zaliczą egzamin na tym poziomie potrafią bez trudu komunikować się w języku hiszpańskim i potrafią dostosować się do każdego rodzaju sytuacji wykorzystując semantycznie i gramatycznie poprawny język. Egzamin ten składa się z trzech testów – Test 1: użycie języka, czytanie i słuchanie ze rozumieniem (105 min) Test 2: sprawności zintegrowane: słuchanie i czytanie ze zrozumieniem i pisemna wypowiedź (150 min) i Test 3: sprawności zintegrowane: czytanie ze zrozumieniem i wypowiedź ustna (20 min + 30 min na przygotowanie). Maksymalny wynik egzaminu wynosi 100 punktów, trzeba uzyskać co najmniej 20 punktów z każdego testu aby zdać. Ocena końcowa to ‘zdany’ albo ‘niezdany’.

 

Źródło: https://dele.cervantes.es/en

 

Ucz się hiszpańskiego w jednej z tych szkół i zdaj egzamin DELE.

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu naCourseFinders.com

 

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you