Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe z ‘look’

lookeyesbeautiful-2315_640

 

Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe z ‘look’

 

Look after (someone or something)

Znaczenie: opiekować się czymś lub kimś

Przykład: Brian always looks after his parents’ dogs when they go abroad.

 

Look ahead

Znaczenie: myśleć o przyszłości, myśleć naprzód

Przykład: When I look ahead I see is settling down together.

 

Look away

Znaczenie: odwracać wzrok

Przykład: Sue looked away when a nurse was drawing her blood.

 

Look back on

Znaczenie: wspominać dawne wydarzenia

Przykład: When I look back on my childhood I get emotional.

 

Look down on (someone)

Znaczenie: patrzeć na kogoś z gory

Przykład: John is looked down on by his peers because he comes from a modest family.

 

Look for

Znaczenie: szukać

Przykład: Maggie is looking for the perfect wedding dress.

 

Look forward to (something)

Znaczenie: oczekiwać czegoś z podekscytowaniem

Przykład: I’m looking forward to meeting my brother’s girlfriend.

 

Look into (something)

Znaczenie: rozpatrzyć coś, zbadać

Przykład: I looked into my finances because I was spending too much money.

 

Look out

Znaczenie: uważać

Przykład: You should always look out when you cross the street.

 

Look (something) over

Znaczenie: przeglądać coś, sprawdzać

Przykład: My boss instructed me to look the budget over and make some cuts.

 

Look through

Znaczenie: przejrzeć coś pobieżnie

Przykład: Amelia looked through her notes before the exam.

 

Look up

Znaczenie: sprawdzić np. w słowniku

Przykład: I look up words that I don’t know in a dictionary.

 

Look up to (someone)

Znaczenie: podziwiać kogoś

Przykład: Johnny looks up to his older brother, who is very successful.

 

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu na CourseFinders.com

Dołącz do naszej grupy nauki języka angielskiego na Facebooku.

 

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you