Business English – negocjacje

negotiationsbusinessenglish

 

Business English – negocjacje

 

Negocjacje to dialog między dwoma lub większą ilością stron (osób), z zamiarem, aby osiągnąć wynik, który jest korzystny dla obu (wszystkich) stron. Negocjacje są próbą rozwiązania konfliktu, w którym obie strony mają różne i/lub sprzeczne pragnienia i potrzeby.

Możesz negocjować, aby być awansowanym albo dostać podwyżkę, negocjować, aby podjąć decyzje dotyczące inwestycji lub projektów, negocjować z klientami, aby doprowadzić do sprzedaży.

Negocjacje są częścią naszego codziennego życia i nie odbywają się tylko w otoczeniu biznesowym. Możemy negocjować cenę produktów na targu, negocjować cenę mieszkania, negocjować z naszym partnerem gdzie chcemy spędzić święta.

W negocjacjach najważniejsze jest, aby słuchać drugiej strony i rozważać to co ona chce przekazać jak i jasno komunikować nasze potrzeby i próbować znaleźć wspólne rozwiązanie.

 

Oto słownictwo, które może być przydatne w trakcie negocjacji:

Accept – zaakceptować, np. ofertę

Alternative – alternatywa, inna opca

Bargain – negocjować warunki umowy

Bottom-line – minimalna kwota, lub najbardziej niekorzystny scenariusz jaki, ktoś jest skłonny zaakceptować w negocjacjach

Compensate – zrekompensować stratę

Comply – zgodzić się, zastosować się do czegoś

Compromise – kompromis, rozwiązane problem poprzez ustępstwa obu stron

Concession – ustępstwo, przyzwolenie

Confront – konfrontować, stawiać czoło problemowi

Consensus – zgodność wszytskich stron

Cooperation – współpracca

Decline – odmówić

Demand – żądanie

Require – wymagać

Flexible – być otwartym na sugestie i zmiany

Indecisive – mający trudność w podjęciu decyzji

Leverage – przewaga strategiczna

Objective – cel

Proposal – oferta, propozycja

Yield – ulegać

 

Tutaj znajdziesz wyrażenia i przykładowa zdania, które mogą być używane na różnych etapach negocjacji:

https://www.english4real.com/resource_speaking_negotiation.html

https://www.englishclub.com/business-english/negotiations-process.htm

https://www.businessphrases.net/negotiation-phrases/

 

Na koniec kilka wskazówek pomocnych w negocjacjach:

–          Bądź przygotowany (zastanów się co chcesz osiągnąć i z czego jesteś gotów zrezygnować)

–          Traktuj drugą stronę z szacunkiem

–          Bądź otwarty i komunikatywny

–          Postaraj się znaleźć wspólną płaszczyznę i rozwiązanie korzystne dla obu stron

–          Bądź pewny siebie, ale nie arogancki

–          Zwracaj uwagę na język ciała

–          W zależności od sytuacji rozważ zastosowanie technich negocjacyjnych i twardych negocjacji

 

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu na CourseFinders.com

Dołącz do naszej grupy nauki języka angielskiego na Facebooku.

 

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you