Phrasal verbs czyli czasowniki frazowe z GET

PHRASALverbsGET

 

Phrasal verbs czyli czasowniki frazowe z GET

 

Czasownik „get” oznacza dostawać, otrzymywać, zdobywać.

 

Get something across – skutecznie coś zakomunikować, przekazać coś w sposób zrozumiały

During her presentation Mary managed to get her idea across.

 

Get after – skarcić kogoś za coś lub wciąż pytać o zrobienie czegoś

I always have to get after the kids about cleaning their rooms.

 

Get ahead – osiągnąć sukces w pracy, szkole czy ogólnie mówiąc w życiu

John does a lot of additional projects at school to get ahead.

 

Get along – dogadywać się

Greg and Jenny get along very well, that’s unusual for siblings.

 

Get around to – w końcu zrobić coś co się przez długi czas odkładało

I finally got around to buying Christmas presents, I almost didn’t make it this year.

 

Get away with – nie zostać ukaranym za coś co się zrobiło źle, gdy coś nam się upiecze

Sue got away with not doing homework, her teacher was absent today.

 

Get back at – zemścić się na kimś, zrobić coś niemiłego komuś kto zrobił coś niemiłego nam

Jonathan wanted to get back at his brother for telling on him.

 

Get back to someone or something – skontaktować się z kimś, aby przekazać mu informacje, o które prosił lub aby kontynuować rozmowę; powrócić do tematu rozmowy

I don’t have the final numbers, can I get back to you on that?

Before we finish the meeting I would like to come back to the sales results we discussed earlier.

 

Get by – mieć tylko tyle pieniędzy by pokryć swoje podstawowe potrzeby i nic ponad to

I know our situation is not ideal since I lost my job, but I think we can get by on your salary until I find a new employment.

 

Get somebody down – sprawiać, że ktoś czuje się źle lub nieszczęśliwy

John is very sad about his break-up and is getting everybody down.

 

Get down to – zacząć coś robić w zdecydowany sposób, całkowicie przeznaczając temu swoją uwagę, w końcu się za coś zabrać

I need to get down to doing this project or I’m not going to be able to finish it.

 

Get into – zainteresować się lub zaangażować w jakieś działanie lub hobby

How did Sarah get into yoga? I think her friend got her into it.

 

Get over – zacząć czuć się lepiej po smutnym lub ciężkim przeżyciu

John is finally getting over Sue, they broke up half a year ago.

 

Get through to – sprawić by ktoś w coś uwierzył lub coś zrozumiał

I can’t get through to my daughter, we just don’t get along these days.

 

 

 

Dołącz do nas na Facebooku i Twitterze i nie przegap więcej żadnego artykułu na CourseFinders.com

Dołącz do naszej grupy nauki języka angielskiego na Facebooku.

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you