Wymagania wizowe by uczyć się w Kanadzie

Zanim zdecydujesz się na naukę w Kanadzie, musisz rozważyć obowiązujące tam wymagania wizowe. Ten kraj chętnie przyjmuje odwiedzających z całego świata i stara się by proces wizowy był dla każdego łatwy.

 

To czy potrzebujesz wizy zależy od tego z jakiego jesteś kraju, zazwyczaj nauka trwająca krócej niż 6 miesięcy nie wymaga zezwolenia na naukę (wystarczy wiza na pobyt czasowy). Zanim zapiszesz się na kurs językowy sprawdź swoje opcje w ambasadzie lub konsulacie Kanady w swoim kraju.

 

Doradcy do spraw studentów, znani również jako agenci (edukacyjni) mogą udzielić Ci porady lub pomóc w aplikacji o wizę. CourseFinders może polecić agenta w Twoim kraju. Skontaktuj się z nami po więcej informacji.

 

Kto musi ubiegać się o wizę?

By odwiedzić Kanadę potrzebujesz wizy, pozwolenia lub eTA (Electronic Travel Authorization – elektroniczna autoryzacja podróży), w przypadku gdy jesteś zwolniony z obowiązku wizowego, a  przylatujesz do Kanady, lub gdy lotnisko w Kanadzie jest dla Ciebie lotniskiem tranzytowym.

 

To czy potrzebujesz wizy zależy od tego:

Z jakim dokumentem podróży będziesz podróżować

Jaki kraj wydał Twój dokument podróży

Jakiej jesteś narodowości

Jak będziesz podróżować do Kanady

 

Możesz również odpowiedzieć na te pytania, by sprawdzić czy potrzebujesz wizy.

 

Rodzaj wiz i pozwoleń

 

Najważniejsze informacje są zawarte w tym artykule. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj lub w ambasadzie czy konsulacie. Poniżej przedstawimy wizy i pozwolenia, potrzebne by uczyć się lub pracować w Kanadzie.

 

Wiza na pobyt czasowy (Visitor Visa/Temporary Resident Visa – TRV)

Ta wiza pozwala na tymczasowy pobyt w Kanadzie i uczestniczenie w kursie językowym lub innym, nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

Jeśli chcesz ubiegać się o tą wizę, masz dwie możliwości – online lub w formie papierowej.

By aplikować online będziesz potrzebować aparatu/telefonu lub skanera (by móc przesłać elektroniczne kopie swoich dokumentów) oraz karty kredytowej oraz karty kredytowej by uiścić opłatę.

Dokładne instrukcje dotyczące aplikacji na papierze znajdziesz tutaj.

 

Pozwolenie na naukę (Study Permit)

Pozwolenie na naukę jest skierowane do obcokrajowców, którzy chcą uczyć się w Kanadzie. By móc z niego korzystać trzeba spełniać poniższe warunki podczas nauki w tym kraju:

Musisz w całym okresie obejmującym pozwolenie na naukę być zapisany na zajęcia w jednej z wyznaczonych instytucji edukacyjnych (lista instytucji).

Musisz robić postępy w kierunku ukończenia swojego kursu.

Musisz postępować według wymienionych warunków.

Musisz przestać się uczyć jeśli przestaniesz spełniać wymienione warunki.

Gdy Twoje pozwolenie wygaśnie, musisz opuścić Kanadę.

 

Dodatkowo, zależnie od Twojej sytuacji mogą występować inne warunki pozwolenia na naukę decydujące o:

Poziomie nauki jaki możesz podjąć w szkole,

Możliwości pracy w kraju,

Możliwości podróżowania na terenie Kanady,

Dacie, kiedy musisz zakończyć naukę.

 

Po uzyskaniu pozwolenia jest ono ważne na czas trwania kursu. Dodatkowo masz 90 dni, aby przygotować się do opuszczenia kraju lub ubiegać się o przedłużenie pobytu.

 

Więcej informacji o pozwoleniu na naukę znajdziesz tutaj.

 

Możesz ubiegać się o pozwolenie na naukę przebywając na terenie Kanady, z poza terenu Kanady lub w porcie wejścia (np. na lotnisku). Najlepiej aplikować przed przyjazdem do Kanady.

 

Jeśli chcesz uzyskać pozwolenie na naukę i znajdujesz się poza Kanadą możesz złożyć wniosek online lub na papierze.

 

Aplikowanie online wymaga posiadania elektronicznych kopii dokumentów i karty kredytowej do uiszczenia opłaty.

 

Aplikowanie w formie papierowej:

Pobierz pakiet z przewodnikiem jak aplikować i wszystkimi formularzami, które musisz wypełnić,

Zapłać opłatę za złożenie wniosku,

Złóż aplikację.

 

Pozwolenie na pracę (Work Permit)

Jeśli chcesz pracować w Kanadzie tymczasowo są dwa rodzaje pozwolenia na pracę, które mogą Cię zainteresować:

 

Otwarte pozwolenie na pracę (Open Work Permit)

Przy otwartym pozwoleniu na pracę możesz pracować dla każdego pracodawcy w Kanadzie. Tylko pracodawcy wymienieni jako niekwalifikujący się i znajdujący się na “liście pracodawców, którzy nie spełnili warunków”, nie mogą zostać wybrani. Trzeba spełnić te warunki by móc ubiegać się o to pozwolenie.

 

Pozwolenie na pracę dla konkretnego pracodawcy  (Employer-specific Work Permit)

Pozwolenie na pracę dla konkretnego pracodawcy pozwala Ci pracować zgodnie z warunkami Twojego pozwolenia na pracę. Te warunki decydują o tym:

Jak długo możesz pracować,

Miejsce, gdzie możesz pracować,

Nazwę pracodawcy, dla którego możesz pracować.

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, które pozwolenie na pracę jest dla Ciebie odpowiednie, odpowiedz na te pytania.

 

O pozwolenie o pracę możesz aplikować online lub na papierze.

 

Do aplikowania online potrzebujesz elektronicznych kopii dokumentów i karty kredytowej by wnieść opłatę.

This post is also available in: angielski

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you