Różnice pomiędzy brytyjskim i amerykańskim angielskim

BrEvsAmE-158090_640PL

 

Różnice pomiędzy brytyjskim i amerykańskim angielskim

 

Obie wersje języka angielskiego mają takie same korzenie, lecz różnią się od siebie na różne sposoby. Najbardziej istotne różnice obejmują pisownię, wymowę, słownictwo i wykorzystanie niektórych czasów. Poniżej znajdziesz kilka przykładów tych różnic.

 

Pisownia

Większość różnic w pisowni pomiędzy brytyjskim (BrE) i amerykańskim angielskim (AmE) może być podzielona na dwie grupy. Pisownia słów wywodząca się z łaciny (o – ou) i z greki (ize/yze – ise/yse).

Przykłady:

BrE – colour, behavior, flavor, analyse, organise, dialogue.

AmE – color, behavior, flavor, analyze, organize, dialog.

 

Słownictwo

Jeśli chodzi o słownictwo jest kilka rodzajów różnic: mogą być dwie różne nazwy na to samo słowo, ta sama nazwa może odnosić się do dwóch różnych słów lub ta sama nazwa na to samo słowo może być wymawiana na różne sposoby.

 

BrE           –            AmE

pavement – sidewalk

(chodnik)

lift – elevator

(winda)

biscuit – cookie

(ciastko)

lorry – truck

(ciężarówka)

‘Chips’ w brytyjskim angielskim to to samo co ‘French fries’ w amerykańskim angielskim, czyli frytki. A ‘chips’ w amerykańskim angielskim to to samo co ‘crisps’ w brytyjskim angielskim, czyli czipsy. ‘Pants’ to w brytyjskim angielskim majtki, a amerykańskim angielskim spodnie.

 

Wymowa

Różnice w wymowie głównie skupiają się na akcentowaniu różnych sylab wyrazu.

BrE       –     AmE

ballet – ballet

garage – garage

advertisement – advertisement

 

Present perfect vs. past simple

W amerykańskim angielskim czas present perfect może być zastępowany czasem past simple, użycie obu czasów jest wtedy poprawne. To odnosi się również do zdań  zawierających słowa charakterystyczne dla czas present perfect – just, yet i already.

 

She has lost her book. Let’s help her look for it.

I have just had breakfast with Tony.

Have you finished your coffee yet?

 

W amerykańskim angielskim poniższe wersje zdań są również poprawne:

She lost her book. Let’s help her look for it.

I just had breakfast with Tony.

Did you finish your coffee yet?

 

 

Zacznij uczyć się języka angielskiego już dzisiaj, wybierz spośród 3681 szkół na CourseFinders.

 

 

 

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you