TOEFL vs IELTS

 

 

TOEFL

TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

IELTS

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SERVICE

Co to jest?

Test z języka angielskiego akceptowany przez szkoły wyższe

na całym świecie

Grupa docelowa

Uczniowie z wykształceniem średnim

Umiejętności

Słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie

Opłaty

Między $150 – $250 zależnie od wyboru instytucji

Administrowane przez

Educational Testing Service

British Council, University of Cambridge ESOL Examinations i IDP Education Australia

Czas trwania

około 4 godziny

około 2 godziny 45 minut

Punktacja

0-30 w każdej sekcji, całkowita suma 120 punktów

1-9 w każdej części testu, ocena ostateczna to średnia  z czterech wyników

Słownictwo, wyrażenia idiomatyczne i akcent

Amerykański angielski

Brytyjski/australijski angielski

Rodzaje pytań

Głównie pytania wielokrotnego wyboru

Pytania wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów, dopasowanie

Robienie notatek

Na obu egzaminach można robić notatki

Czytanie:

3-5 pozycje, z których każda trwa 20 minut, pytania wielokrotnego wyboru

3 pozycje, z których każda trwa 20 minut, różne rodzaje pytań

Słuchanie:

Między 40 a 60 minut materiału do słuchania, notatki są dozwolone, a pytania wielokrotnego wyboru

30 minut + dodatkowe 10 minut na pisanie. 40 pytań różnego rodzaju, około 4 kawałki nagranego materiału

Pisanie:

Odpowiedzi są wpisywane na komputerze. Dwa zadania pisemne – esej i odpowiedź na temat z sekcji czytania i wykładu

Odręczny zapis odpowiedzi. Dwa zadania pisemne – krótki esej i podsumowanie na podstawie bodźca wizualnego

Mówienie:

Odpowiedz na sześć pytań do mikrofonu, to trwa około 20 minut, Twoje odpowiedzi są następnie wysyłane do egzaminatora

Rozmowa z egzaminatorem, twarzą w twarz, trwa 12-14 minut

This post is also available in: angielski

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you