The benefits of language learn

wordle 3

 

ZALETY UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW

 

Uczenie się języka obcego wymaga wysiłku i poświęcenia czasu. Są chwile gdy staje się to przytłaczające lub brakuje Ci czasu i motywacji. W trudnych chwilach pamiętaj o wszystkich korzyściach, które przynosi uczenie się języków obcych.

 

Lepsze możliwości zawodowe

Nauka języka obcego pomaga rozwijać wiele umiejętności poznawczych, które są korzystne w środowisku akademickim i zawodowym. Znajomość jednego lub kilku języków obcych daje przewagę konkurencyjną nad innymi kandydatami na rynku pracy. Pracodawcy uważają umiejętności językowe za korzyść i przewagę potencjalnych pracowników. Obecnie większość firm ma charakter międzynarodowy i znajomość języków pozwoli Ci poczuć się pewniej w swoim miejscu pracy.

 

Ćwiczenia dla Twojego mózgu

Nauka nowego języka ma pozytywny wpływ na mózg i jest niczym trening fizyczny dla ciała. Mobilizuje mózg do pracy poprzez przyswajanie nowej struktury językowej. Proces ten pomaga wyostrzyć umiejętności, takie jak rozwiązywanie problemów, czytanie i rozumienie. Nauka języka obcego również poprawia zdolność do działań wielozadaniowych. A także zapobiega lub opóźnia choroby związane z utratą pamięci.

 

Podróżowanie

Podróżowanie staje się bardziej przyjemne, kiedy możesz się nawiązywać relacje z lokalnymi osobami korzystających z ich języka. Będzie Ci łatwiej poznać nowych przyjaciół za granicą i dowiedzieć się o ich kulturze. Świat będzie dla Ciebie bardziej otwarty i  będziesz zachęcony do jego poznawania. Podczas podróży możesz być wystawiony na kontakt z nowymi językami, które mogą Cię zainteresować i Twój proces uczenia może być ciągły.

 

Lepsze rozumienie języka ojczystego

Nauka języka obcego sprawia, że stajemy się bardziej świadomi struktury własnego języka, w tym gramatyki, słownictwa, idiomów, mówienia, koniugacji i nie tylko. Nauka języka ojczystego nie jest zazwyczaj dokładna, a to poprawia się wraz z procesem uczenia się nowego języka.

 

Lepsze rozumienie świata

Masz okazję spojrzeć na świat z innego punktu widzenia i być bardziej świadomym międzynarodowego otoczenia. Stajesz się bardziej wrażliwy na inne kultury, a zatem rozumiesz je lepiej. Nawet przez poznanie tylko kilku zwrotów w nowym języku uzyskasz dostęp do wielu fascynujących kultur i będzie mógł ich doświadczyć.

 

Poczuj się spełniony

Podczas uczenia się nowego języka nie tylko poczujesz się spełniony, ale także bardziej pewny siebie.Wysiłek, który w to włożysz będzie procentował, a Ty poczujesz się jeszcze bardziej zmotywowany do dalszej nauki i ciężkiej pracowy.

 

Doświadczysz nowych kultur

Poznawanie nowego języka sprawia, że będziesz bardziej otwarty i elastyczny wobec innych kultur. Często, kiedy zaczynasz uczyć się nowego języka pragniesz zdobyć wiedzę na temat kultury i jesteś ciekawy krajów, w których jest on używany.

This post is also available in: angielski

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you