The pros and cons of language learn

Zalety i wady uczenia się języków obcych

Ten artykuł i podcast z The Economist rozkłada na czynniki pierwsze kwestię czy naprawdę warto uczyć się języka obcego. Z ekonomicznego punktu widzenia pokazuje „zwrot odsetek” z uczenia się języków. Zwrot z każdego języka różni się w zależności od popytu i podaży. Jednak nie zapomnij o pozaekonomicznych korzyściach nauki języków obcych.

https://www.economist.com/blogs/prospero/2014/03/language-study

This post is also available in: angielski

Find your perfect language school Search CourseFinders to find the course for you