CourseFinders Blog


phrasal-verbs-with-take

Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, z ‘take’

  Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, z ‘take’   Czasowniki frazowe są to zwroty idiomatyczne składające się z czasownika i przyimka lub przysłówka lub kombinacji tych dwóch. Poniżej możesz zapoznać się z najczęstszymi czasownikami frazowymi z “take” (brać) i przeczytać kilka przykładów.   Take after Znaczenie: przypominać, być podobnym do rodzica lub członka rodziny. Przykład: …