CourseFinders Blog


collocations-with-take

Kolokacje z ‘take’

  Kolokacje z ‘take’   Poznaj słowa lub zwroty, które często występują z czasownikiem ‘take’ (brać).   take a bath/shower znaczenie: wziąć kąpiel/prysznic przykład:  I like to take showers in the mornings and baths in the evening.   take a bite znaczenie: wziąć gryza przykład: I took a bite of the sandwich when I noticed …